• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

Pracuj z nami

Aktualna średnia wieku w naszej firmie wynosi 35 lat, co oznacza, że Hydroma polega na młodych ludziach, którzy lepiej rozumieją atuty Firmy i potrafią szybko się zaadaptować do potrzeb rynku.

Zwiększanie wartości zasobów ludzkich jest stałym punktem w strategii rozwoju firmy. Wartość pracy i praca jako wartość są najważniejszą koncepcją firmy Hydroma już od samego początku. Tak więc wartości zasobów ludzkich odegrały i odgrywają do dziś strategiczną rolę w rozwoju firmy, poprzez nieustanną innowację i integrację w kontaktach z klientami.

Głównym celem zarządzania zasobami ludzkimi jest podniesienie wartości kapitału intelektualnego, rozumianego jako doskonalenie umiejętności i silna integracja w pracy zespołowej. Największym wyzwaniem Hydromy jest posiadać zmotywowany zespół i ludzi będących w stanie uczynić Hydromę inną niż konkurencja i umiejących szerzyć pasję i entuzjazm wśród firm, które od lat były obecne w historii Hydromy.

Przyszłościowy cel został już ustalony: kontynuować inwestycję w podniesienie wartości zasobów ludzkich, które będą zawsze reprezentować prawdziwy punkt odniesienia w strategii rozwoju firmy.