• eu
  • cz
  • pl
  • ru
  • kz
  • sk

TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

 

TRANSPORT TOWARU

 

O ile sprzedający i kupujący w konkretnym przypadku nie uzgodnią inaczej, zwyczajowo przyjęty przez HIDROMA SISTEMS, sp. z o.o. transport towaru do kupującego zapewnia sprzedający. Koszt transportu opłaca kupujący. Za miejsce, z którego odbywa się transport według niniejszych warunków handlowych, rozumie się siedzibę sprzedającego, natomiast za ostateczne przeznaczenie siedzibę kupującego, o ile w umowie nie zostaną ustalone odmienne warunki realizacji.

 

 

WARIANTY DOSTAWY TOWARÓW

 

- odbiór własny

- dostawa naszym transportem ( cena do uzgodnienia)

- usługami kurierem GLS ( do 31 kg)

- usługami kurierem DHL (do 50 kg)

- usługami kurierem DPD, TNT, UPS kuriera zleca kupujący

- ROHLIG SUUS , RABEN (powyżej 50 kg)

 

 

DOSTAWA TOWARU

 

Realizacja dostawy odbywa się na podstawie przekazania i odbioru towaru za potwierdzeniem na dowodzie dostawy. Odbioru towaru dokona upoważniony pracownik sprzedającego z udziałem przedstawiciela kupującego, ew. przewoźnika. W wyniku tego zostanie sporządzony dowód dostawy (list przewozowy), w którym zostanie odnotowany wynik postępowania zdawczo-odbiorczego. Po odbiorze towaru przez kupującego sprzedający przekaże kupującemu potwierdzony dowód dostawy jako dowód realizacji dostawy. Jeżeli realizacja odbywa się przez przekazanie przewoźnikowi, w imieniu kupującego dowód dostawy potwierdzi kierowca i uzupełni na nim swoje nazwisko, numer dowodu osobistego, nr rej. pojazdu, którym przewożono towar.

 

 

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE TOWARU

 

Towar zostanie zapakowany stosownie do uzgodnionego lub wybranego sposobu dostawy tak, aby został zabezpieczony przed uszkodzeniem i zniszczeniem w trakcie transportu. Za opakowanie standardowe uważa się opakowanie w kartonach, paletę, skrzynię drewnianą... Jeżeli nie wymieniono inaczej, opakowanie, właściwą konserwację wraz z dokumentacją towarzyszącą wykona się według zwyczajowo przyjętych warunków HIDROMA SISTEMS, sp. z o.o. Kupującemu zostaną zafakturowane koszty opakowania i stosownej konserwacji (jeżeli strony umowne nie uzgodnią inaczej). Do tych cen zostanie doliczona odnośna stawka podatku VAT.