• eu
 • cz
 • pl
 • ru
 • kz
 • sk

REALIZUJEMY MONTAŻ UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

 

 

Wykonujemy montaż instalacji rurociągowych ze złączkami hydraulicznymi z profilowymi pierścieniami zacinającymi (złączki  DIN), Walform i Parflange i rurociągi spawane.


a/  instalacje ze złączkami hydraulicznymi z profilowymi pierścieniami zacinającymi (złączki DIN)

Dla układów standardowych  instalacje hydrauliczne realizowane są za pomocą rurek stalowych, węży gumowych i złączek hydraulicznych z uszczelnieniem stożkowym 24° , z  profilowymi  pierścieniami zacinającymi i nakrętkami z gwintami met­rycznymi ( Walterscheid, Voss, Parker).


 

Te można stosować dla wymiarów rurek stalowych i nierdzewnych do 42mm, do ciśnień max. 630 bar.

b/   przewody z końcówkami profilowanymi i z złączkami hydraulicznymi z wykorzystaniem uszczelek stożkowych 24° i uszczelnienia miękkiego, pierścień zacinający zastąpiony jest rurką o zmienionym profilu na 24°  ( np. Walform, Vossform, EO2-FORM itd.)

Wyprofilowanie 24° powierzchni uszczelniającej wykonane jest bezpośrednio z mate­riału rurki. Można je wykorzystać dla wymiarów rurek stalowych i nierdzewnych  do 42mm, do ciśnień max. 630 bar.

 

Zalety:

 • prosty montaż
 • absolutna szczelność łączonych miejsc
 • trwałe połączenie rurek
 • wysoka wytrzymałość na uderzenia ciśnienia
 • niskie koszty

 

Koniec rurki wyprofilowany jest maszynowo do kształtu, który odpowiada króćcowi złączki i nakrętce nasadowej złącznej według DIN. Funkcje uszczelniające i mocujące w złączce są wzajemnie oddzielone, a w jedynym punkcie uszczelniającym znajduje się uszczelnienie miękkie. Profilowanie maszynowe rurki gwarantuje stałą jakość geometrii, którą można kontrolować w prosty sposób.

Niezawodny montaż
Wyraźne korzyści przy montażu obniżają całkowitą pracochłonność prac montażowych i gwarantują bezproblemową powtarzalność montażu.


Montaż złączki WALFORM polega tylko na dokręceniu nakrętki złącznej. W ten sposób rurka z uformowaną powierzchnią czołową dociśnięta zostaje do króćca złączki i napręży się. Powstała przestrzeń między rurką  i stożkiem 24° wewnątrz króćca wypełniona jest miękkim uszczelnieniem. Część walcowa końca rurki służy jako prowadnik w złączce. Efekt uszczelnienia osiąga się za pomocą specjalnego miękkiego uszczelnienia, znajdującego się w jedynym punkcie ewentualnych przecieków. Uszczelnienie ma kształt symetryczny i dlatego nie może dojść do jego wadliwego osadzenia na rurze.

Zalety montażu

 • bardzo małe momenty dokręcania
 • krótka droga dokręcania, 60° od wzrostu momentu w kluczu
 • wyraźnie czytelny wzrost momentu
 • zabezpieczenie przed przekręceniem
 • dowolna powtarzalność montażu
 • montaż wykonywany jest bez jakiegokolwiek smaru – powierzchnia nakrętek złącznych zabezpieczona powłoką środka przeciwściernego.

 

 

Niezawodne zaciśnięcie rury
System gwarantuje niezawodne mocowanie rury, wytrzymałe na wysokie obciążenia mechaniczne bez dodatkowych komponentów, jak np. pierścień zacinający.

Absolutna szczelność złącza
Miękka uszczelka uszczelnia jedyny możliwy punkt przecieków.

Wysoka wytrzymałość na uderzenia ciśnienia
Poprzez wytrzymałość na uderzenia ciśnienia rozumie się wytrzymałość złącza na ciśnienia szczytowe. Razem z wytrzymałością złącza na zginanie odporność złącza na uderzenia ciśnieniowe jest zasadniczym parametrem wytrzymałości dynamicznej złączek. Złączki WALFORM przekraczają zakres prób wymaganych dla nasadowych nakrętek złącznych w zakresie hydrauliki.

Wysokie ciśnienia nominalne
Poszczególne komponenty złączek WALFORM spełniają DIN 2353/ISO 8434. Do poszczególnych typoszeregów ciśnieniowych przeznaczone są rury o odpowiedniej grubości ściany.

Wysokie parametry techniczne

Gwarantują bezbłędną pracę urządzeń z możliwością wykorzystania korzystnych cenowo złączek lekkich i ciężkich dla typoszeregu ciśnieniowego, seria L-/S-. Minimalna liczba komponentów złącznych. 

 

WALFORM – nowoczesny system łączenia rurociągów, spełniający wymagania dzisiejszego rynku.
Złącze składa się tylko z trzech komponentów:

 • korpus złączki
 • nakrętka nasadowa złączna
 • uszczelnienie miękkie (np. Viton®)

 

 

Instalacje rurociągowe z  kołnierzami 37° SAE-Bördel

(np. Parflange-F37, Walterscheid-37° SAE Bördel) jest rozwiązaniem dla złączy rur  o dużych średnicach wewnętrznych.)

Do profilowania (zawijanie) krawędzi rur należy użyć maszyny sterowanej elektronicznie do profilowania  (rozwalcowania)  rur na 37° i sys­tem uszczelnienia czołowego. W ten sposób zapewniona jest racjonalna produkcja przy dotrzymaniu stałej wysokiej jakości, bez różnicy, czy chodzi o produkcję, czy też o montaż serwisowy.

 

Złącze bez spoin

"SAE 37°" należy do nowej serii produkcyjnej Jest oszczędną cenowo alternatywą w porównaniu ze złączami rurociągów, które w przeszłości wymagały spawania.  Rurociąg po montażu nie wymaga czyszczenia chemicznego. Jest to szczególnie korzystne w instalacjach z rur nierdzewnych i przy montażach zagranicznych.

 

Charakterystyka

 • dwie miękkie uszczelki na złączce gwarantują optymalną szczelność
 • łatwy montaż złączki z centrowaniem
 • maksymalnie bezpieczny montaż przez złącze 37°
 • śruby i otwory gwintowane są metryczne

 

Zalecane materiały rur

Stosowane są rury od średnicy 16 mm do 140 mm (do 273 mm – wielkość kołnierza 1/2" do 10"). Rury muszą nadawać się do gięcia na zimno i zaginania krawędzi. Zalecamy stosowanie  rur precyzyjnych bez szwu o wymiarach według DIN 2391, Teil 1-C, materiał St 37.4 i ST 52.4 według DIN 1630, wykonanie NBK-3.1 B i nierdzewne1.4571.

F37 System Parflange stosowany jest do przyłączy rur hydraulicznych i komponentów bez spawania.

W zależności od wielkości rury i kołnierza system F37 jest dopuszczony dla ciśnień nominalnych do 420 bar (6000 psi, ewentualnie 42 MPa). Stosowane są standardowo w przemyśle okrętowym, offshore i maszyn ciężkich, np. suwnice, dźwigi i windy.

Wzory kołnierzy według

 • ISO 6162-1 / SAE J 518 Code 61 (3000 psi / 210 bar)
 • ISO 6162-2 / SAE J 518 Code 62 (6000 psi / 420 bar)
 • ISO 6164 (400 bar).

 

 

 

 

 

Aplikacja kliencka

 

 

 

Prosimy o kontakt:

Tel.: +48 32 24 11 821

email: info@hidromasistems.pl